JY is jouw werkgever. Dat klinkt misschien vreemd, omdat je aan het werk bent bij je opdrachtgever. Op de werkvloer is de opdrachtgever jouw aanspreekpunt. De opdrachtgever houdt leiding en toezicht over jouw werkzaamheden. De administratieve en arbeidsrechtelijke zaken zijn de verantwoordelijkheid van JY. Zoals jouw arbeidsovereenkomst(en), uitbetaling van salaris, pensioen, vakantiedagen en begeleiding bij ziekte. Wij zorgen ervoor dat voor jou als werknemer alles goed geregeld is.

Als werkgever hebben wij als één van de weinige partijen toestemming en de verplichting (vanuit de wet) om niet alleen om een identiteitsbewijs te vragen, maar ook om er een kopie van te maken en die te bewaren.  Als je bij JY wordt ingeschreven en wij met jou een arbeidsovereenkomst willen aangaan, vragen wij je altijd om ons een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitsbewijs toe te sturen. Deze kopie bewaren wij bij de loonadministratie. 

Wij hebben een zogenaamde identificatieplicht, die bestaat uit 3 onderdelen:

*Verificatieplicht :
Bij indiensttreding moeten wij jouw identiteitsbewijs controleren op echtheidskenmerken en geldigheid

*Bewaarplicht :
Wij moeten een kopie maken van jouw identiteitsbewijs en deze kopie bewaren

*Zorgplicht :
Bij controle moeten werknemers aan de identificatieplicht voldoen. Draag daarom tijdens het werk een geldig legitimatiebewijs bij je
Let op: een kopie van je rijbewijs is voor je inschrijving geen geldig identiteitsbewijs. Op een rijbewijs staat geen informatie over jouw verblijfsstatus en nationaliteit. Op een identiteitskaart of paspoort staat deze informatie wel. Op de werkvloer mag je wel een rijbewijs als identiteitsbewijs bij je dragen.

Door jouw gegevens aan ons te overhandigen, geef jij automatisch toestemming deze in ons bestand te bewaren.
Als werkgever houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij passen deze wetgeving toe op jouw dossier. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. We bewaren ze in jouw personeelsdossier. Deze gegevens gebruiken we alleen wanneer we er door de wet of belastingdienst toe verplicht zijn. Of bijvoorbeeld jouw cv, die wij gebruiken om een passende baan voor je te zoeken. 
Meer hierover kun je lezen in onze Privacyverklaring.

Jouw rechtspositie als uitzendkracht zoals vastgelegd in de CAO voor uitzendwerk wordt uitgedrukt via het fasensysteem. De fase waarin je contract zit, is afhankelijk van het aantal weken dat je voor JY Uitzendgroep werkzaam bent. Naarmate je langer voor ons werkt, bouw je ook meer rechten op.

Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen van verschillende duur:
Fase A : 78 weken
Fase B : maximaal 4 jaar en 6 contracten
Fase C : Onbepaalde tijd

Meer hierover kun je terugvinden in de CAO voor Uitzendkrachten (ABU), artikel 10 Rechtspositie.

Pas wanneer al jouw documentatie bij ons compleet is, kan je worden ingezet voor werk. Soms kan het wel eens voorkomen dat een kandidaat heel snel kan worden ingezet en dus is het des te fijner wanneer we alles al in ons bezit hebben. Maar over het algemeen is er voldoende tijd om alles dik in orde te krijgen voor je startdatum!

Wij zijn op verschillende manieren bereikbaar:

  • Stel ons via deze website een vraag, door het contactformulier in te vullen
  • Bel ons op  085-8769863
  • Stuur een e-mail naar info@yuitzendgroep.nl

Alle hoognodige informatie is te vinden bij ons op de site. Wanneer je via ons aan het werk bent, ontvang je van ons een Hand-out. Hierin staat alles nog eens uitgebreid beschreven. Ook sturen wij regelmatig nieuwsbrieven. Verder is het uiteraard altijd mogelijk contact met ons op te nemen, wanneer jouw vraag nergens beantwoord wordt.